Schauspiel

Nürnberg

von Wojciech Tomczyk, aus dem Polnischen von Andreas Volk
Warszawa. Jeden wywiad prasowy, dwóch rozmówców. Po jednej stronie pułkownik Stefan Kołodziej, emerytowany urzędnik państwowy żyjący bez trosk. Po drugiej stronie Hanka Stachowska, dziennikarka marząca o karierze. Hanka oczekuje jednak nie tylko, że napisze kolejny ciekawy tekst. Chce także, by starszy pan przyznał się, że szpiegując dla Rosjan we własnym kraju, szkodził rodakom lub wręcz przyczyniał się do ich śmierci. Pułkownik, który zawsze działał w cieniu, miał także duży wpływ na życie Hanki. Pomiędzy Hanką a pułkownikiem rozwija się coraz ostrzejsza dyskusja na temat historii Polski. Rozmowa przeradza się w chłodne rozliczenie z komunizmem i zbrodniami, które w imię komunizmu popełniono. Pułkownik, zgadzając się na wywiad, ma własny cel: chce odpokutować swe winy, chce być pociągnięty do odpowiedzialności i skazany zgodnie z prawem. Chce wlanego „procesu norymberskiego”. Hanka ma stać się jego oskarżycielem…

Wojciech Tomczyk podjął poprzez „Norymbergę” próbę rozliczenia najnowszej historii Polski. Na scenie teatru ubs historia opowiedziana zostaje z niemieckiej perspektywy i uzupełniona jest o doświadczenia z dawnej NRD. W ten sposób powstał polityczny thriller z podwójnym dnem.

Z tłumaczeniem na język polski

Niemiecka prapremiera
Norymberga
Autor: Wojciech Tomczyk
Tłumaczenie na język niemiecki: Andreas Volk

Premieren: 13./14. September 2019, 19:30 Uhr

Abgespielt. (letzte Aufführung am 7.März 2020)